´╗┐ P.H.U KOMPLEX Rabka Zdr??j instalacje co, wod-kan, gazowe.

Oferujemy


Korzystanie z serwisu oznacza zgod─Ö
na używanie Cookies. Szczegółowe
informacje s─ů dost─Öpne w

Polityce Cookies.

 

Kontakt

┬╗ P.H.U. KOMPLEX Piotr Klempka
┬╗ Biuro Rabka-Zdr├│j
» 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 30
┬╗ tel. 603 125 680
┬╗ e-mail: biuro@phu-komplex.pl

zapraszamy do kontaktu ┬╗O firmie

Firma Komplex specjalizuje si─? w realizacji kompleksowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz gazowych.

Dzia??amy na rynku od 1991r., w tym czasie zdobyli??my bogate do??wiadczenie w zakresie wspó??pracy z firmami deweloperskimi, spó??dzielniami mieszkaniowymi (budownictwo wielomieszkaniowe) oraz klientami indywidualnymi (budownictwo jednorodzinne, przemys??owe).

Proponujemy kompleksow─? realizacj─? zamówie?? pocz─?wszy od sporz─?dzenia kosztorysu poprzez dostarczenie gotowych materia??ów i monta??. Zajmujemy si─? równie?? fachowym doradztwem tak aby nowoczesne systemy instalacyjne spe??nia??y podstawowe funkcje u??ytkowe, jak równie?? zapewnia??y wygod─?, komfort i optymalne koszty eksploatacji.

Realizujemy projekty klientów, ale równie?? przedstawiamy w??asne propozycje i ulepszenia aby zapewni─? jak najwy??sz─? jako??ci i niezawodno??ci us??ug. Posiadamy specjalistyczny sprz─?t oraz wykwalifikowan─? kadr─? dysponuj─?c─? niezb─?dnymi uprawnieniami do wykonywania i nadzorowania prac w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz gazowych, dlatego oferujemy us??ugi spe??niaj─?ce najwy??sze standardy.

Nieustanie staramy si─? rozwija─? nasz─? firm─? czego dowodem jest otwarcie w sierpniu 2011 roku biura w Krakowie.   

 

 

 

 

<< WSTECZ